Garageverzekering

Als automotive ondernemer loopt u onvermijdelijk risico’s. Wat als er brand uitbreekt in uw bedrijfspand en de bedrijfsvoering stil komt te liggen?

Wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM)

De aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (WAM) is een wettelijk verplichte verzekering en de basisdekkingsvorm van de garageverzekering. Deze verzekering vergoedt de schade die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Dit geldt voor motorrijtuigen van uw garagebedrijf en van uw klanten tijdens een testrit.

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

Deze verzekering dekt schade in een aantal situaties. Hierbij kunt u denken aan materiële- en/of letselschade waarvoor het bedrijf en/of medewerker(s) aansprakelijk is. Tevens valt hier uw aansprakelijkheid als werkgever onder. 

Cliëntobjecten

Als garagebedrijf rust er een aansprakelijkheidsrisico ten aanzien van de cliëntobjecten welke u onder uw beheer heeft. Dit strekt zich uit tot het uitvoeren van werkzaamheden aan deze voertuigen, tot het stallen ervan tijdens en na reparatie. De verzekering geeft enerzijds een secundaire dekking voor casco schade aan het cliëntenobject, anderzijds biedt deze dekking voor alle gevolgschade na een foutief uitgevoerde reparatie.

Handelsvoorraad/rijrisico’s

U heeft de mogelijkheid om zowel uw gevrijwaarde handelsvoorraad, als uw rijrisico’s te voorzien van een casco dekking. Tevens bestaat de mogelijkheid om consignatievoertuigen te verzekeren. Alle voertuigen zijn, afhankelijk van leeftijd, hiermee verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen.

Rechtsbijstand

Indien u schade lijdt of aansprakelijk bent gesteld, kan juridische bijstand uitkomst bieden. Denk hierbij aan situaties met schade in het verkeer, niet betalende klanten, arbeidsconflicten of geschillen met leveranciers, afnemers en andere partijen. 

Schadeverzekering Inzittenden (SVI) en Ongevallenverzekering Inzittenden (OI)

Indien een bestuurder en/of de inzittenden van een bij een ongeval betrokken voertuig letsel en /of andere schade oplopen, dan vergoedt de schadeverzekering voor inzittenden de schade die wordt geleden. Die schade kan bestaan uit materiële schade (kleding, bagage etc.), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, medische kosten, smartengeld en uitvaartkosten. Een ongevallen inzittendenverzekering kent een minder ruime dekking en keert vaste bedragen uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder en/of passagiers. 

Gebouw – huurdersbelang

Deze verzekering vergoedt schade aan uw gebouwen inclusief de bijgebouwen en terreinafscheidingen ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag, storm, inbraak en aanrijding. De fundering kan meeverzekerd worden. Wanneer u geen eigenaar bent van het pand, maar hierin wel de nodige investeringen hebt gedaan, kunt u deze tegen dezelfde risico’s verzekeren op een huurdersbelangverzekering. 

Inventaris- en goederen

Naast uw auto’s kunt u ook uw overige roerende zaken, inventaris en goederen, tegen de hierboven genoemde risico’s verzekeren. Een inventaris- en goederenverzekering kan hiervoor een adequate dekking bieden. Goederen van derden, zoals banden, vallen niet standaard onder deze dekking. 

Goederen derden

Mogelijk heeft u zomer- en winterbanden van uw klanten in opslag. Schade of verlies van deze goederen biedt onder een inventaris en goederenverzekering geen dekking. Met een goederen derden verzekering kunt u uw klanten bij een calamiteit schadeloos stellen. 

Bedrijfsschade

Wanneer door bijvoorbeeld brand uw bedrijf geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen, is de financiële schade vaak groot. Uw inkomen en winst stagneren terwijl de vaste lasten blijven doorlopen. Deze verzekering vergoedt de gederfde nettowinst en vaste kosten na een gedekte schade aan de inventaris en goederen of opstal. 

Milieuschade

Door de aanwezigheid van olie en andere verontreinigende stoffen, loopt uw bedrijf een risico op milieuschade. Wanneer er zich een lekkage of defect voordoet bij de olietanks of indien er na een calamiteit vervuild bluswater de omgeving instroomt, bent u verantwoordelijk voor sanering van vervuilde grond en of grondwater. Een milieuschadeverzekering biedt hiervoor dekking tot een afgesproken maximum ongeacht aansprakelijkheid. 

Wegam – Wegas

Op u als werkgever rust een vergaande zorgplicht voor uw medewerkers. Zij kunnen in geval van werkgerelateerde omstandigheden schade ondervinden en u als werkgever hierop aanspreken. In een dergelijke situatie kan een wegam- of wegasverzekering uitkomst bieden. 

Transport

Een garageverzekering biedt in de meeste gevallen dekking voor schade aan voertuigen tijdens transport. Dit kunnen zowel eigen voertuigen zijn als voertuigen van klanten. In het laatste geval dient u tenminste te beschikken over een werk,- of een in- of verkooporder. In alle andere gevallen kan een transportverzekering uitkomst voor u bieden. 

Werkmaterieel

Net als bij voertuigen, geldt er voor al het werkmaterieel, zoals een heftruck, een verzekeringsplicht. Dit betekent dat u deze objecten minstens dient te voorzien van een WA dekking. Uitbreiding naar een casco bestaat tot de mogelijkheden. 

Maatwerk

In overleg met de accountmanager van Automotive Insurance Nederland B.V. zal gekeken worden naar de voor u meest geschikte uitgangspunten binnen uw garagepolis. Hierbij kunt u verder denken aan no-claimregeling, vaste premie, winstdelingsregeling, aanpassing eigen risico’s. Daarnaast kunnen wij u ondersteuning bieden op het gebied van risico preventie. 

Wagenparkverzekering

Onze wagenparkverzekering, speciaal voor een: (Private) leasemaatschappijen • Autoverhuurbedrijven • Fleetowners. Met een Wagenparkverzekering via Automotive Insurance bent u verzekerd van een maatwerkoplossing die perfect is afgestemd op uw bedrijf.

Meer informatie

Vrachtwagenverzekering

U kunt gebruik maken van onze speciale Vrachtwagenverzekering. Vanwege onze expertise en omvang in de transportsector hebben wij speciale afspraken kunnen maken met diverse verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor profiteert u van aantrekkelijke aanbiedingen, zowel inhoudelijk als wat betreft de premie.

Meer informatie

Ondernemer en personeel

Op maat gemaakte verzekeringsoplossingen voor: Garagebedrijf • Autobedrijf • Carrosseriebedrijf • Autoschadeherstelbedrijf • Truckbedrijf • (Private) leasemaatschappij • Autoverhuurbedrijven • Fleetowners.

Meer informatie

Particuliere schadeverzekeringen

Of u nu op zoek bent naar een pakketverzekering voor uw opstal, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering of u wilt uw mooie klassieker goed verzekeren of u bent als DGA van uw bedrijf op zoek naar een totaalpartner voor zowel uw zakelijke als privé verzekeringen: Bij ons bent u daarvoor aan het juiste adres.

Meer informatie

Nieuwsgierig?

Heeft u een vraag of interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek, neem dan contact met ons op via telefoon +31(0)33 – 3038600 of per e-mail info@automotive-insurance.eu.

Contact opnemen